El divendres 13 d’abril, els alumnes que cursem 4t d’ESO vam assistir a una xerrada feta per un membre de l’Associació Anti-Sida de Lleida. El seu nom és Sònia, i la xerrada consistia a parlar de mites sobre el sexe i les drogues.

El primer tema a tractar va ser la sexualitat, i ens va fer realitzar algunes activitats per resoldre dubtes que teníem o per dir-nos si algunes històries que la gent creu són certes o no. Seguidament, vam tractar el tema de les drogues, amb el qual també vam dur a terme unes activitats per poder diferenciar el que és una droga i el que no ho és, i a la vegada ens va explicar la seva definició i les característiques principals que necessita una substància per poder-la classificar dins aquest grup tan ampli. Després de parlar d’això, ens va explicar la possible composició de cada droga i els perills que comporta consumir-la, i també els efectes que produeix.

Aquesta xerrada va durar aproximadament dues hores; durant l’explicació, la Sònia ens va advertir diverses vegades que ella només ens informava d’aquest estil de vida, però no ens el prohibia, ja que considera que cada un de nosaltres ha de ser conscient del que fa.

Per acabar, creiem que va ser un tema interessant de tractar amb una persona que coneix aquest àmbit, perquè vam tenir la oportunitat de descobrir noves coses que desconeixíem totalment o pensàvem que eren falses.

Mireia Llorens i Marta Mingot (4t d’ESO)