El passat dimecres 23 d’Octubre, el alumnes de 3r d’ESO que cursem l’assignatura de Ciutadania vam anar a inspeccionar la qualitat de l’aigua del riu Ondara. Aquesta inspecció forma part del Projecte de Servei Comunitari, està impulsada per l’associació HÀBITATS i dins del projecte “WATER WATCHERS”.

La qualitat de l’aigua la podem saber a través de 2 paràmetres: els diferents macroinvertebrats que hi trobem o bé la quantitat de compostos químics que conté l’aigua, com per exemple: els nitrats, l’acidesa (pH), l’oxigen dissolt i el tant per cent de saturació.

També vam contemplar els substrats del fons del riu, bàsicament pedres, còdols i graves; la presència moderada del bosc de ribera, la temperatura; en una zona ni molt assolellada ni molt ombrívola i el cabal. Mitjançant operacions matemàtiques, vam arribar al resultat que deia que el cabal del torrent Ondara és aproximadament de 0,04 m³/s.
Finalment vam analitzar l’entorn del riu i la seva influència. Pel que fa a l’ocupació de la zona de ribera cal destacar l’ús agrari, la presència d’estacions depuradores i les vores esbrostades. També vam fixar-nos en les deixalles , tot i que no n’hi havia una gran quantitat, caldria reduir i evitar llençar residus com plàstics i papers a la vora del riu i a la natura en general.

Va ser una sortida molt interessant, ja que ens vam posar en contacte amb la natura i vam aprendre coses noves sobre el món ambiental.

Imatges, AQUÍ!

Marta Aldomà Boquet | 3r ESO