Curs 2021-2022

El passat divendres 19 de novembre es va dur a terme una trobada esportiva en la qual van participar els alumnes de 4t d’ESO de la comarca, organitzada pel Consell Esportiu de la Segarra. Hi havien 9 estacions i en cada una s’havia de fer una activitat esportiva diferent: futbol-tenis, zumba, pitxi, una cursa d’orientació, figures humanes (acrosport), activitats de cooperació, volei, bàdminton i dodgeball.

Cal considerar que en tot moment es van respectar les normes establertes per la Covid-19, per així evitar qualsevol tipus de contagi i segons l’opinió de diversos alumnes que van participar en la trobada, s’haurien de repetir més sovint ja que la valoració general va ser molt positiva.