FOTOGRAFIA MATEMÀTICA

El jurat format pel professorat del departament de matemàtiques: Imma Callau, Joan Cano, Anna Ferró i Laura Pou ressalta la qualitat i la quantitat de fotografies presentades en el concurs d’enguany i ha decidit atorgar els següents premis: Nivell pares: Recta infinita, de Eva Alcaide (mare del Marc Torres) Nivell profes: Decàgon regular, de Roser Sàrries Nivell…