¿Què és el Projecte Rius?

El nostre Institut participa des de fa alguns cursos en el Projecte Rius, endegat per l’Associació Hàbitats. Aquest projecte pretén estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels nostres rius. El Projecte Rius té el seu l’àmbit d’actuació en les diverses conques fluvials de Catalunya. Tot i això, actualment, s’està desenvolupant el Projecte Rius al País Valencià, a Galícia, a Madrid, a Cantàbria i a Portugal a través de la Xarxa Projecte Rius.

Web del Projecte Rius

Web del Projecte Rius

Cada un dels grups de voluntaris que formen el Projecte Rius s’encarrega de realitzar com a mínim dues inspeccions de riu a un tram de riu de 500 metres que ells mateixos han escollit i que normalment és proper al seu domicili habitual o segona residència. Les inspeccions de riu s’emmarquen dins dues campanyes d’inspecció: la campanya de primavera i la de la tardor.

Per a poder fer les inspeccions de riu, es fa entrega als voluntaris d’una carpeta d’inspecció que conté tot el material necessari per a prendre mesures al riu (làmines identificatives de flora i fauna, termòmetre, lupa, xarxa Nytal, manual d’inspecció,…). Durant les inspeccions es prenen mesures de factors físics, químics i biòtics. A partir de la presència o absència de macroinvertebrats trobats al riu es determina l’índex de qualitat de l’aigua i a partir de la estructura, conectivitat i continuïtat del bosc de ribera es determina l’índex de qualitat del bosc de ribera. En acabar la inspecció i amb l’ajut d’aquests índex, els voluntaris coneixen in situ quin és l’estat de salut del tram de riu que tenen assignat.

Fitxa de recollida de dades

Fitxa de recollida de dades

A fi que les dades puguin ser comparables i es puguin estandaritzar, les campanyes d’inspecció són sempre en unes dates determinades i tenen una durada d’un mes. Al llarg d’aquest periode, els voluntaris escullen el matí que els va millor per a fer les inspeccions i van a prendre dades al riu.

Les dades obtingudes en les diferents observacion realitzades es poden consultar en línia al web del Projecte Rius.

La sortida de tardor

El dia 20 de octubre al matí un grup de nois de l’IES Antoni Torroja vam anar a fer una inspecció ambiental en la zona del riu Ondara que està situada després de la depuradora de Cervera. Aquesta és la zona del riu que inspeccionem periòdicament per constatar-ne l’evolució. Es tracta d’un sector especialment sensible perquè s’hi aboquen les aigües tractades de la depuradora de Cervera. Per fer aquestes sortides periòdiques dels delegats ambientals del nostre centre, comptem amb el suport econòmic i humà del Consell Comarcal de la Segarra dins dels seus plans d’actuació per a l’Agenda 21.

Els delegats ambientals analitzant el riu Ondara

Els delegats ambientals analitzant el riu Ondara

Un autocar ens traslladà a la zona d’observació. Un cop allà, vam haver d’omplir un qüestionari segons les dades obtingudes per saber l’estat en què es troba el riu. El primer que vam analitzar van ser les coses que es veien a simple vista, com la fluïdesa de l’aigua, el substrat del riu, la vegetació, el color, la olor, deixalles, etc. Més tard vam posar-nos les botes i cap a l’aigua: vam mesurar el cabal de l’aigua i vam començar a buscar vida a l’interior del riu. Vam trobar fins a quatre crancs de riu, cucs, sangoneres, plecòpters i més macroinvertebrats. Segons les enquestes de l’estat índex de macroinvertrebrats del riu, l’estat era bo; en canvi, l’estat del bosc de ribera era deficient. Finalment, vam alliberar els animals un altre cop al riu, vam acabar d’omplir el qüestionari amb la fisicoquímica de l’aigua, vam fer les motxilles un altre cop i vam tornar cap a Cervera amb nova informació que possiblement no sabíem sobre el petit riu Ondara.

Per a més informació sobre el projectre Escoles Verdes del nostre centre, podeu clicar aquí.

Aleix Rafegas