Sobre el web

  • La pàgina web de l’Institut Antoni Torroja, el Campus Virtual Moodle i tots els subdominis allotjats dins del domini principal insatorroja.cat (d’ara en endavant “pàgina web”) estan allotjats en un servidor segur i protegits per Copyright (©2017 Generalitat de Catalunya).
  • La pàgina web es comunica amb les diferents bases de dades de forma segura, a través d’una encriptació 🔒 EC 256 bits, que dificulta l’accés a les dades confidencials (tals com usuaris i contrasenyes).
  • El centre té tot el dret de bloquejar l’accés a una determinada IP en cas que des d’allà es realitzin accions fraudulentes o indegudes. Si aquests fets els duu a terme un alumne, la sanció pot arribar a comportar faltes greus o expulsions.
  • El centre també es reserva el dret de tancar el web durant un període curt de temps en cas que s’hagi de fer tasques de manteniment urgents, i s’informarà convenientment a través dels perfils de l’institut a les xarxes socials.
  • Tanmateix, els usuaris registrats en qualsevol dels subdominis del centre es comprometen a fer-ne un bon ús de les plataformes.
  • La pàgina web conté un script per analitzar el tràfic web i fer-ne analítiques. Les dades extretes no contenen cap informació confidencial més enllà del tipus de dispositiu, sistema operatiu i navegador, i aquestes només s’envien al portal Piwik instal·lat a analytics.insatorroja.cat.