Amb l’Objectiu General de millorar la salut dels adolescents, la Generalitat de Catalunya, a través dels Centres d’Atenció Primària de Salut, ofereix als centres educatius de secundària el programa Salut i Escola.

 

Objectius específics:

 • Millorar la coordinació entre els centres docents i els serveis de salut per poder donar resposta a les necessitats dels adolescents.
 • Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents mitjançant la Consulta Oberta als centres d’Educació Secundària amb les màximes garanties d’intimitat.
 • Facilitar la promoció d’actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d’educació per a la salut.
 • Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).
 • Detecció precoç dels problemes de salut a fi d’intervenir el més aviat possible

 

Consulta Oberta

El programa ofereix als nois i noies un servei de Consulta Oberta en el seu centre educatiu per poder ser assessorat sobre temes relacionats amb la salut.

Volem apropar-nos a les necessitats dels adolescents i joves per:

 • FACILITAR-LOS informació amb una infermera
 • APROPAR els serveis de salut als centres docents i als adolescents
 • AFAVORIR la confidencialitat i uns serveis realment a l’abast
 • EDUCAR-LOS en com millorar la seva salut
 • INFORMAR-LOS de les conductes de risc per a la salut
 • FER MÉS EFECTIVA la detecció precoç i la intervenció
 • REDUIR els factors de risc que afecten negativament a la salut dels nois i noies

 

El programa Salut i Escola aporta:

 • Una infermera específicament formada a tots els centres d’educació secundària
 • Equips especialitzats en salut ( en atenció a la salut sexual i reproductiva, en salut mental infantil i juvenil, en atenció al consum de drogues…)
 • Sessions d’educació sanitària, materials concrets per la promoció de la salut
 • La participació i col·laboració dels equips de salut pública municipals
 • El treball conjunt de sanitaris i educadors orientat a la salut dels adolescents

 

Correu de la responsable del programa: tcarulla.lleida.ics@gencat.cat

Darrera modificació: 21 de setembre de 2018