A tots aquells alumnes que vulguin realitzar la sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat d’ESO i/o batxillerat.

  • Secretaria de l’Institut Antoni Torroja
  • Conservatori de Grau Professional de Música de Cervera
[NORMATIVA] Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música
A qui va dirigit

A tots aquells alumnes que vulguin realitzar la sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat d’ESO i/o batxillerat.

Organisme responsable
  • Secretaria de l’Institut Antoni Torroja
  • Conservatori de Grau Professional de Música de Cervera
Normativa
[NORMATIVA] Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música

Omplir el formulari de sol·licitud del document “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música que acredita el curs que fa l’alumne/a. CMU1” del Conservatori de Música Professional de Cervera. Seguiu les instruccions.

Accés al formulari

Omplir el document “Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o centre professional o en una escola de música autoritzada. EMU1” o “Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional. BMU1” segons escaigui.

  • Podeu demanar el document necessari físicament a Secretaria de l’Institut per omplir-lo a mà.
  • Podeu omplir-lo digitalment prement en un dels següents botons (necessitareu l’Adobe Reader. Serà necessari imprimir el document).
  • Podeu prémer en un dels següents botons per imprimir el document i omplir-lo a mà.
Omplir document MU1 (ESO) Omplir document BMU1 (Batxillerat)

Quan tingueu els dos documents, caldrà entregar-los degudament emplenats a Secretaria de l’Institut.

Darrera modificació: 22 de desembre de 2019