A tots aquells alumnes o exalumnes que vulguin demanar algun dels següents certificats: Qualificacions d’ESO, Qualificacions de Batxillerat, Qualificació mitjana dels tres primers cursos d’ESO, Qualificació final d’ESO, Qualificació final de Batxillerat, Nivell C de Català i Escolaritat.

  • Secretaria de l’Institut Antoni Torroja
A qui va dirigit

A tots aquells alumnes o exalumnes que vulguin demanar algun dels següents certificats: Qualificacions d’ESO, Qualificacions de Batxillerat, Qualificació mitjana dels tres primers cursos d’ESO, Qualificació final d’ESO, Qualificació final de Batxillerat, Nivell C de Català i Escolaritat.

Organisme responsable
  • Secretaria de l’Institut Antoni Torroja

Les dades introduïdes en aquest formulari s’enviaran de forma segura al correu de secretaria del centre.

Darrera modificació: 22 de desembre de 2019