S’ha de tenir en compte!

  • La sol·licitud s’ha de renovar cada curs.
  • L’alumne que repeteix estudis de música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o la reducció de matèries d’ESO de què hagués gaudit en cursos acadèmics anteriors.

 

 

1r pas

Omplir el formulari de sol·licitud del document “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música que acredita el curs que fa l’alumne/a. CMU1” del Conservatori de Música Professional de Cervera. Seguiu les instruccions.

 

2n pas

Omplir el document “Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o centre professional o en una escola de música autoritzada. EMU1” o “Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional. BMU1” segons escaigui.

  • Podeu demanar el document necessari físicament a Secretaria de l’Institut per omplir-lo a mà.
  • Podeu omplir-lo digitalment prement en un dels següents botons (necessitareu l’Adobe Reader. Serà necessari imprimir el document).
  • Podeu prémer en un dels següents botons per imprimir el document i omplir-lo a mà.


 

3r pas

Quan tingueu els dos documents, caldrà entregar-los degudament emplenats a Secretaria de l’Institut.

 

Si necessiteu ajuda en aquest procés, podeu contactar amb l’Institut o amb el Conservatori.

 

Data d'actualització: