Curs 2016-2017

prova cangur 1

El passat 16 de març es van celebrar les proves Cangur, organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), i consistents en la resolució individual de 30 problemes d’enginy, adaptats a cada nivell des de cinquè de primària fins a segon de batxillerat, amb una participació de 102.007 alumnes de tot Catalunya. L’institut Antoni Torroja hi ha participat en tots els cursos, com cada any, des de primer d’ESO a segon de batxillerat, obtenint molt bons resultats a tots els nivells en general. Com que no podem anomenar-los tots, enumerem els que, des de l’organització, destaquen com a millors puntuacions (amb el percentatge de participants que han obtingut uns resultats com els seus indicat entre parèntesi):

  • De primer d’ESO, Berta Pedrós (0’93%) i Aina Roqué (1’71%).
  • De segon d’ESO, Marta Noguera (2’02%) i Max Puig (5’74%).
  • De tercer d’ESO, Mar Aldomà (2’01%), Cesc Lacueva (5’65%), Guillem Ortiz (0’17%), Cristina Rius (2’92%), Anna Sala (7’22%) i Marc Torres (3’20%).
  • De quart d’ESO, Marc Anelo (3’49%), Anna Bové (5’96%), Arnau Noguera (0’17%) i Paquito Vallés (2’79%).
  • De primer de batxillerat, Roger Puiggròs (3’52%) i Albert Segura (4’77%).
  • I de segon de batxillerat, Guillem Casadesús (1’44%) i Jana Farran (0’59%).

D’entre tots plegats, la Berta Pedrós, el Guillem Ortiz, l’Arnau Noguera i la Jana Farran, rebran una menció honorífica per formar part del millor 1% o inferior de la seva categoria, seran obsequiats amb un diploma acreditatiu i, a més, enguany, amb una publicació relativa al Cangur 2016 i al Cangur 2017.

Des de l’Antoni Torroja, felicitem tant aquests alumnes com la resta de participants del centre pels excel·lents resultats obtinguts i els encoratgem a participar, el proper 15 de març, a les proves Cangur 2018.

cpoa 4

cangur 3