Curs 2020-2021

L’alumnat de 3r d’ESO A ha culminat el primer quadrimestre de la matèria de Física i Química realitzant un seguit de processos químics que es caracteritzen per la seva elevada velocitat de reacció.

En aquest sentit, s’han tractat les atmosferes explosives (ATEX), constituïdes per una substància combustible finament dividida – en aquest cas, es tractava simplement de sucre – que es dispersa a l’aire, tot generant un núvol capaç d’inflamar-se en contacte amb l’oxigen i una font d’ignició adequada.

Una altra de les reaccions estudiades ha estat la descomposició, en forma de deflagració, d’una mostra de cotó transformada químicament en nitrocel·lulosa. La reacció és tan ràpida que fins i tot és incapaç de produir cap mena de cremada, atès que el temps de descomposició és per sota del necessari perquè la pell percebi l’increment de temperatura.

Les imatges han estat enregistrades amb els dispositius mòbils dels propis alumnes, en mode de càmera lenta (slow motion) per poder percebre el fenomen i analitzar-lo en detall i, tot i l’espectacularitat de les imatges, les variables de control dels experiments han estat controlades en tot moment.

Reacció 2

Reacció 2