Curs 2017-2018

El alumnes de 4t d’ESO i de 1r i de 2n de batxillerat van assistir el dimecres dia 23 de maig a la presentació divulgativa impartida pel Pol Bosch i Duran, exalumne de l’institut i que actualment finalitza els seus estudis de Ciències Biomèdiques.

L’esmentada presentació tenia com a objectiu fer evidents els efectes a curt i llarg termini en el cervell de diverses substàncies psicoactives estimulants, com ara la nicotina, la cocaïna o les amfetamines, entre d’altres drogues conegudes.

L’estructura de la xerrada es vertebrà sobre quatre aspectes:

  • Una exposició simplificada dedicada a comprendre el funcionament del cervell.
  • Presentació del decàleg de símptomes que indiquen presència d’addicció en les persones.
  • Definició de psicoactiu, dinàmica d’interacció i efectes provocats.
  • Conseqüències a llarg termini del consum continuat.

La presentació finalitzà amb una enquesta breu sobre els conceptes presentats que permetés avaluar l’impacte i l’efectivitat de l’exposició sobre l’audiència.