Tenint en compte el resultat de les enquestes es considera que el Pla de lectura del centre és una eina positiva per a l’alumnat i, doncs, s’aposta per una línia de continuïtat.

 

Instruccions

  • Tots els alumnes seran a la classe (també els de flexible)
  • Un encarregat cada setmana anirà a buscar el carro a la biblioteca i després el tornarà procurant que els llibres quedin ben posats
  • Cada alumne tria un llibre i escriu en el seu full de l’arxivador títol, autor, editorial i data d’inici. Si un alumne porta un llibre de casa també haurà d’omplir la fitxa i fer-ne la presentació corresponent.
  • El professor dóna un punt de llibre a cada alumne
  • Tothom llegeix amb silenci absolut (també el professor, que no hauria de corregir. Donar exemple és bàsic). Sigueu molt rigorosos amb el silenci sobretot els primers dies.
  • No es pot abandonar un llibre fins que no se n’hagin llegit 20 pàgines. Si s’abandona cal escriure en el full de l’arxivador per què.
  • Quan s’acabi un llibre cal escriure en el full de l’arxivador la data i per què m’ha agradat i per què no i, a continuació, agafar-ne un altre. És important afegir-hi una recomanació ( cal explicar si el recomana o no i per què).
  • Cada alumne haurà de fer , com a mínim una vegada durant tot el curs, la presentació oral a tota la classe d’un llibre llegit és útil partir d’un resumet preparat prèviament). Ho anunciarà al professor la setmana anterior i aquest ho anotarà al llistat de presentacions que hi ha a l’arxivador. A més a més enguany hi haurà una altra activitat: cada alumne haurà d’escriure un resum en un full i deixar-lo a la carpeta per poder publicar-lo, si s’escau, a la revista del centre.
  • Els apadrinaments lectors s’iniciaran quinze dies després en funció de les necessitats de l’alumnat.
  • Aquest curs tornarem a posar en marxa el concurs de punts de llibre.

El Pla de Lectura aporta molts beneficis per a la millora de la comprensió lectora i per a l’assoliment i/o augment dels nivells de totes les àrees en general.

Per poder aprendre cal comprendre el que es llegeix. Llegir permet adquirir el maneig i un ampli coneixement del vocabulari i la sintaxi, pilars bàsics per a la comprensió de textos i, en conseqüència, del coneixement en general.

La lectura és una de les bases de l’aprenentatge ja que potencia les capacitats lingüístiques i cognitives, per tant  facilita tenir més possibilitats d’aconseguir l’èxit acadèmic.

 

Obrir un llibre és obrir milers de portes!

Us deixem el curtmetratge que ens mostra com els llibres transformen la nostra vida, ens fan volar la nostra imaginació i per mitja de la creativitat ens ensenyen a redescobrir el món.

 

 

Data d'actualització: