Empresa Jove Europea és un projecte educatiu que es porta desenvolupant des del curs escolar 1999-2000 i s’integra dins del Programa de Foment de Cultura Emprenedora, dissenyat per Valnalón per al desenvolupament de capacitats emprenedores en diferents etapes del sistema educatiu i està dirigit a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

EJE proposa a l’alumnat crear i gestionar la seva pròpia miniempresa a l’aula, prenent la forma jurídica de societat cooperativa. Aquesta establirà relacions comercials amb miniempreses d’altres comunitats autònomes i països amb l’objectiu d’intercanviar comercialment els productes a través de la “importació” i “exportació”. Els productes importats seran comercialitzats al mercat local per, posteriorment, analitzar els resultats i repartir els beneficis obtinguts, igual que fa qualsevol empresa real.

El Projecte facilita l’adquisició de totes les competències bàsiques:

  • Comunicació lingüística.
  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
  • Competència digital.
  • Aprendre a aprendre.
  • Competències socials i cíviques.
  • Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
  • Consciència i expressions culturals.

 

Darrera modificació: 15 de març de 2020