Què és el servei i a qui va adreçat?

Es tracta d’un sistema de resolució de conflictes entre alumnes fent servir la via del diàleg i és voluntari d’acollir-s’hi. Els problemes entre alumnes se solucionen a partir de pactar una solució al conflicte entre les dues parts enfrontades i el compromís per escrit de respectar la solució lliurement escollida. No substitueix en cap moment el Reglament de Règim Intern.

 

Com ser mediador

A 3r d’ESO, els alumnes que cursin l’assignatura d’Alternativa els introduirà en el món i les tècniques de la mediació, de manera que al finalitzar el crèdit, alguns dels alumnes que hi han assistit s’incorporin al servei com a mediadors del centre (a partir de l’any següent, a 4t d’ESO). D’aquesta manera, l’Institut Antoni Torroja podrà disposar en qualsevol moment d’un equip de mediadors estable.

 

Darrera modificació: 7 de març de 2020