Fa menys de dos mesos que l’institut Antoni Torroja de Cervera ha endegat una nova proposta educativa, engrescadora i original, basada en el tàndem aprenentatge – servei comunitari.

La idea és molt senzilla: es tracta que els alumnes posin en pràctica els coneixements adquirits en diferents matèries del seu currículum mitjançant la prestació d’un servei a una determinada comunitat que el sol•licita, perquè li és necessari per al seu funcionament habitual. Vindria a ser una mena de llei de l’oferta – demanda, però amb finalitats educatives alhora que socials: una mancança social justifica uns continguts d’aprenentatge, els continguts d’unes assignatures satisfan la necessitat d’una comunitat i/o entitat.

Aquesta filosofia de treball educativa s’ha concretat en dos programes d’aprenentatge – servei de cara al curs acadèmic 2013-2014:

1- Programa “WATER WATCHERS”. Constitueix una ampliació natural del Projecte Rius. Un grup d’alumnes de 3r d’ESO fan una inspecció d’un tram del riu Ondara de freqüència mensual. Les dades biològiques, físiques i químiques adquirides són transferides a una base de dades, analitzades estadísticament, traduïdes a llenguatge divulgatiu i trameses a les entitats destinatàries del servei, especialment, les Comunitats de Regants de l’Ondara, que les utilitzen pel seguiment en continu de la qualitat de les aigües destinades al reg dels horts situats al llarg del riu.

2- Programa “ACTIVA’T A CASA”. Un grup de gent gran de Cervera amb malalties neurodegeneratives o d’altres que en limiten la seva autononomia personal necessiten que una parella de voluntaris els ajudi a desenvolupar un seguit de tècniques de manteniment i estimulació cognitiva al seu domicili, durant unes hores a la setmana. El CAP de Cervera, juntament amb Càritas Interparroquial, Creu Roja i el Casal de la Gent Gran sol•liciten que un grup d’alumnes de 4t d’ESO de l’institut Antoni Torroja porti a terme aquestes tasques, atès la manca de voluntaris detectada. Amb una formació prèvia, i l’autorització dels pares d’aquests alumnes, posen mans a la feina per a dur a terme les esmentades tasques d’atenció domiciliària.

En ambdós programes cal destacar la col•laboració desinteressada tant d’un seguit d’administracions i entitats– Consell Comarcal, municipi de Granyanella, Empresa d’Aigües de Cervera, Residència Mare Janer, etc. – com la dels professors dels dos grups d’alumnes, que els proporcionen els coneixements imprescindibles per a desenvolupar els objectius dels dos programes. A tots ells, entitats i administracions col•laboradores, alumnes, professors i destinataris del servei els agraïm la confiança dipositada en aquesta tipologia de programes i els encoratgem a tirar endavant amb força una nova manera, més solidària, col•laborativa i justificada que mai en temps difícils, d’entendre l’ensenyament.

Per veure’n imatges clica AQUÍ!

Ramon Pollina