El passat 30 d’Abril, un grup d’alumnes de 3r ESO, implicats en el projecte rius, vam anar a inspeccionar el riu Ondara per segona vegada. Hi vam anar amb autocar. Entre tot el grup vam obtenir les dades de la fitxa de camp. Feia un dia assolellat, i la primavera havia començat, la qual cosa ens va donar l’oportunitat de trobar-hi diversos microinvertebrats: Plecòpters, Efemeròpters, Dípters Chironomidae… També hi vam trobar alguna espècie invasora com el cranc americà, a més hi vam trobar el cargol terraqui. La vegetació ha augmentat i s’ha incrementat plenament. Cal dir que també hi vam trobar algunes deixalles: plàstic, roba i garrafes.

El projecte rius és una experiència divertida, i al mateix temps és un dels àmbits en què participem des de APS: aprenentatge que consisteix a aprendre a partir d’uns coneixements i d’unes experiències, i al mateix temps oferir un servei a la comunitat.

Aicha Laha | 3r ESO