L’alumnat de 1r d’ESO que aquest trimestre fa l’optativa de Petites investigacions amb la Marta Cuadros, va participar en el Projecte Rius el dia 5 d’octubre i ens expliquen l’experiència i tot el que han après.

En què consisteix aquesta sortida?
Grups de voluntaris fan inspeccions a diferents trams de rius de Catalunya per saber el seu estat de salut. Ho promou l’associació Hàbitat i l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el nostre institut ja fa anys que hi participa dins del programa d’Escoles Verdes.

Quantes vegades a l’any es realitza?
Dues. Una a la primavera i una a la tardor.

Quins són els rius de la comarca de la Segarra?
El Llobregós, el Sió, l’Ondara i el Cercavins.

Quin teniu assignat?
L’Ondara, en un tram prop de Granyenella.

Sempre feu el mateix tram?
Si, així es poden comparar les dades.

A quina conca hidrogràfica pertany?
A la conca del Segre.

Quin dia hi heu anat?
El divendres, dia 5 d’octubre.

Quin tipus de mesures físiques heu prés?
L’amplada del riu (1,80 m), la fondària de l’aigua (0,02 m.), la temperatura de l’aigua (14ºC), la velocitat de l’aigua( 0,02 m/s ), la transparència…
Per saber la velocitat cronometrem l’estona que tarda un tap de plàstic a recorrer una distancia, dividim la distancia pel temps i sabem la velocitat.

Portava gaire cabal d’aigua ? Sabeu quan ? Com ho heu calculat ?
No, només 0’72 l/s. Ho hem calculat multiplicant l’amplada per la fondària i després multiplicant el resultat per la velocitat i així obtenim el cabal.

Heu mirat espectes químics? Quins?
Si, els nitrats (20 mg/l), el Ph ( entre 7 i 8), i l’oxigen dissolt ( 4 mg/l).

Com ho heu fet ?
Hem agafat mostres d’aigua del riu en provetes , hi hem aplicat la pastilla de reactiu del color corresponent que ens indicava a les instruccions . Al cap d’uns minuts hem comparat els colors que apareixien a les provetes amb els de les taules de resultats.

Respecte a l’entorn del riu, quin tipus de vegetació heu observat?
Hi havia pocs arbres, només alguns pollancres, bastant canyís i algún jonc boval . Vegetació de ribera, però escassa.

A que es dediquen les terres dels dos marges del riu?
Al conreu.

Com es sap quin és el marge esquerre i el marge dret del riu?
Et pots orientar posant-te de cara cap on flueix el riu i la teva dreta és el marge dret.

Quin tipus d’animals heu buscat dins el riu? Per què?
Macroinvertebrats, perquè alguns d’aquests animalons només viuen en aigües netes, d’altres en aigües no tan netes i així serveixen d’indicadors per saber la salut del riu .

Com els agafàveu? Què heu trobat ?
Disposàvem de salabrets i hem trobat larves de cranc de riu , algun cuc , un escarabat d’aigua. Quan acabem els tornem a deixar a l’aigua.

Què fareu ara amb les dades obtingudes?
Les enviarem per internet a l’associació del Projecte rius perquè puguin servir per a elaborar l’informe general dels rius de Catalunya.

Com sabran a quin punt del riu us esteu referint ?
Perquè hi hem escrit les coordenades que ens va facilitar l’Institut Cartogràfic..

En quin estat heu trobat el riu?
Hi havia poc cabal per l’època de l’any, tot i que havia plogut dies abans, l’estiu ha estat molt sec i també poca biodiversitat . El riu presenta alguns símptomes de malaltia.

Quins alumnes hi heu anat?
Els alumnes que aquest trimestre fem l’optativa de petites investigacions.

Trobeu interessant participar en aquest projecte ?
Si, perquè aprenem coses noves i ens ho passem bé posant-nos amb les botes dins l’aigua per buscar els invertebrats.

Martí Beleta i Pau Casadesús 1ESOA