Curs 2019-2020

Recentment, tingué lloc a l’Institut Internacional Hamelin-Laie de Montgat, l’acte de lliurament del XVI Concurs pel fonament de la recerca EIDÉA, un certamen que premia els millors treballs de recerca de batxillerat en l’àmbit català.

El segon premi fou concedit a l’Eduard Garrabou i Benet, de mans del director del centre Josep Manel Marrasé, pel treball “Herbicida Sota Sospita: una anàlisi imparcial i no interessada dels riscos associats a l’ús agrícola del Glifosat”.

Els membres del jurat i el director del centre van destacar el rigor científic del treball, que modelitza el comportament ambiental del Glifosat aplicant models de validesa general a l’àmbit específic de la Segarra, amb l’objectiu principal de valorar el risc que el seu ús suposa pels habitants de la comarca.

De l’Eduard ja no ens estranya res! Enhorabona!