El Pla de Lectura de Centre com el conjunt d’objectius, metodologies i estratègies per aprofitar tot el potencial del centre educatiu per promoure: l’aprenentatge de la lectura, l’aprenentatge a tavés de la lectura, el gust per llegir i la formació d’usuaris. És doncs, una eina per acostar-se la lectura amb una mirada més amplia, que implica tots els docents de totes les etapes; per vincular l’aprenentatge de la lectura al treball curricular i disciplinar i al gust per llegir no solament a la ficció, sinó també al gust per conèixer i saber.

Data d'actualització: