Curs 2016-2017

El Pla de Lectura de Centre (PLC) el podem definir com el conjunt d’objectius, metodologies i estratègies necessaris per aprofitar tot el potencial del centre educatiu. El PLC promou: l’aprenentatge de la lectura, l’aprenentatge a través de la lectura, el gust per llegir i la formació d’usuaris. És doncs, una eina per acostar-se a la lectura amb una mirada més amplia, que implica a tots els docents de totes les etapes, vinculant l’aprenentatge de la lectura al treball curricular i disciplinar i al gust per llegir no solament ficció, sinó també al gust per conèixer i saber.