Curs 2017-2018

L’Antoni Torroja és un dels 30 centres educatius de Catalunya seleccionats per participar a la crida #Biblio(r)evolució, efectuada per la Fundació Bofill i que té com a objectiu repensar els usos de la biblioteca escolar.

Un total de 145 centres es van presentar a aquesta crida, una iniciativa centrada en un tema monogràfic per promoure “solucions pràctiques i innovadores a problemes educatius reals, de manera que els centres escolars esdevinguin motors de la innovació”.

El dia 3 de març va començar una primera sessió de treball amb els centres seleccionats, on es va aportar eines metodològiques i recursos per desenvolupar els projectes presentats, a través d’un procés creatiu on participin tots els agents de la comunitat educativa: famílies, docents i alumnat. Podeu consultar les línies d’actuació a l’enllaç:

http://www.fbofill.cat/publicacions/com-cocrear-nous-usos-de-la-biblioteca-escolar

Amb aquesta iniciativa de la Fundació Bofill, des de l’institut no només reivindiquem la biblioteca escolar com a factor de millora educativa, sinó que també posem de manifest el valor de la lectura com a agent d’aprenentatge, com a forma d’enriquiment personal i com a principi d’equitat social.