El dimecres 15 d’abril les alumnes de 2n de Batxillerat que cursem les assignatures de grec i de llatí vam tenir l’oportunitat de participar en la 1a edició de les Olimpíades de Clàssiques organitzades per la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquestes Olimpíades consisteixen en uns exàmens que pretenen posar a prova els coneixements adquirits pels alumnes en els àmbits de la traducció de textos en grec i en llatí al català, la morfosintaxi, la literatura i la cultura clàssica i la pervivència del món grecollatí en l’actualitat. Pensem que va ser una molt bona i curiosa experiència.

Mariona Puig

2n Batxillerat