La llei del tabac

Actualment ja tothom sap que el tabac perjudica seriosament la salut i augmenta el risc de patir un infart, o càncer de  pulmó, de les vies respiratòries i moltes altres malalties de diversa índole. En els darrers anys s’ha anat restringint progressivament els llocs en què està permès fumar. L’any 2005 es va aprovar la “Ley 28/2005,  de medidas sanitarias frente al tabaquismo…

Detalls