Les bitlles catalanes són un joc del qual es té notícia des de l’any 1402. El joc consisteix a llençar un bitllot i tombar un joc de bitlles tot deixant una bitlla qualsevol dreta. Per poder tombar les bitlles cal tenir tres bitllots de fusta, que són tirats per una persona i projectats cap a les bitlles.

Les sis bitlles i els tres bitllots reglamentaris

Les sis bitlles i els tres bitllots reglamentaris

La puntuació és la següent: si tombes una bitlla, serà un punt; si en tombes dos, seran dos punts; si en tombes tres, la tirada val tres punt; si en tombes quatre, guanyes quatre punts; si en tombes sis, seran sis punts; i, si en tombes cinc, fas bitlla i guanyes deu punts. Si es dóna el cas que no se n’ha tombat cap, direm que has fet una “X” (que equival a 0 punts). Hi ha diferents modalitats de joc (individual, per parelles i per equips) i en totes s’utilitza el mateix sistema de puntuació.

Un partit de bitlles catalanes

Un partit de bitlles catalanes

En totes les competicions es respira molt bon ambient i tothom és molt respectuós amb tothom. Lògicament, hi ha competitivitat, però no es tan contundent com en altres esports. És un joc on es fan molts amics i cada vegada s’impulsa més entre el jovent.

A Cervera hi ha un gran nombre d’equips perquè hi ha una gran afició per aquest esport. Els equips més importants són el Club de Bitlles Cervera, Club de Bitlles Vergós i Club de Bitlles Tordera.

En Gerard amb altres jugadors durant una competició

En Gerard amb altres jugadors durant una competició

En la modalitat de Cadet, ha resultat campió de Catalunya en Gerard Royes Segura, alumne de 3r d’ESO del nostre institut. A més, s’està preparant per fer les proves finals per accedir a la selecció catalana absoluta d’aquest esport.