Aquest curs 2011-2012 en el nostre institut s’hi ha introduït una novetat importasnt: s’ha establert l’alemany com a segona llengua estrangera optativa al centre per als alumnes de 1r d’ESO. Analitzant com va progressant l’assignatura, es decidirà si durant els propers anys es continua fent aquesta llengua en els diferents cursos. Hem parlat amb la Teresa Puig, professora de Llatí i Grec del centre que també s’ocupa d’impartir aquesta nova assignatura:

L'alemany ja és entre nosaltres

1.-Com valores la feina i l’interès dels alumnes?

Molt bé, tenen molt interès i treballen molt. L’alemany no és fàcil i cal treballar.

2.-Els costa als alumnes d’aprendre?

No, perquè treballen. Al principi, sembla una llengua molt estranya; però, a poc a poc, es van veient les semblances amb l’anglès.

3.-Com ha afecta aquesta assignatura sobre l’altra optativa, el francès?

Crec que no ha afectat perquè els alumnes han triat el que han volgut. En tot cas, sí que ha afectat numèricament perquè s’han repartit.

4.-Com valoreu la importància de l’alemany? Creieu que en un futur pot ser tan important com l’anglès?

Crec que és molt important com a segona llengua estrangera; la primera és, sens dubte, l’anglès. Però Alemanya té molta força econòmicament i cada vegada hi haurà més gent que anirà a treballar allà. Saber l’idioma és bàsic.

5.-Qui ha decidit introduir aquesta assignatura?

Jo ho vaig proposar a la direcció, ja que jo tinc la especialitat de Filologia Clàssica i Filologia Alemanya i, en els instituts en què havia estat, ja donava alemany. Per això ho vaig proposar aquí. Crec que és un guany que els alumnes puguin triar entre una varietat de llengües.

6.-Has pensat realitzar alguna sortida?

Sí, la idea és anar a Berlín, però a tercer o quart d’ESO, quan ja portin més temps fent alemany.

7.-Els alumnes fan algun intercanvi presencial o per via telemàtica amb nois o noies germanòfons?

De moment no, però més endavant ho organitzarem.

L'alumnat que cursa alemany amb en Carles, el substitut de la Teresa Puig

Per saber què n’opinen els alumnes i els pares, els hem fet unes enquestes el resultat de les quals us presentem a continuació:

En general, tots els pares estan d’acord amb aquesta nova assignatura, la majoria d’ells han aconsellat els seus fills per dur a terme aquesta proposta, tot i que també cal destacar que hi ha hagut molts alumnes que ho han decidit per ells mateixos. En ser bilingües, tots han coincidit que cal aprofitar aquesta optativa ja que els és mes fàcil aprendre llengües i creuen que els pot ajudar en un futur.

Pel que fa a l’alumnat, tots i totes creuen que és una bona idea iniciar una nova llengua a l’institut. Els alumnes han decidit aprendre aquesta llengua per qüestions laborals i també pensen que està molt bé per poder-se orientar a diferents països. No troben l’assignatura massa difícil, diuen que els ha estat bastant fàcil iniciar-s’hi, tot i que també cal destacar que es tracta de una llengua bastant difícil. També els ajuda el fet que l’accent és molt semblant a l’anglès. També estan d’acord que l’alemany és una llengua molt important i molt parlada, i els pot ajudar molt positivament en un futur pròxim.

Anaïs Ramos, Milagros Sánchez i Anton Villalonga (4t d’ESO)