Durant aquest curs hi ha hagut una novetat important en el calendari escolar. Per primera vegada hem tingut a les escoles i instituts de Catalunya el que s’acostuma a anomenar Setmana Blanca i que en altres comunitats autònomes espanyoles i en altres països d’Europa ja fa temps que existeix i té una llarga tradició. La Setmana Blanca és una setmana no lectiva durant el segon trimestre del curs per a compensar l’inici del curs a principis de setembre i per fer una pausa en el trimestre més llarg. En el moment en què es va plantejar, es va suggerir que també es podria aprofitar per anar a esquiar.

La Setmana Blanca ha portat molta polèmica a tota Catalunya i s’ha discutit molt (a l’entrada i sortida de les escoles, als mitjans de comunicació, etc.) si era convenient introduir aquesta setmana no lectiva justament quan el país està travessant una greu crisi econòmica; si les famílies podrien atendre els fills més petits mentre estan treballant; si realment serviria per anar a esquiar o per a quedar-se a casa, si…

Esquiar és una de les activitats proposades per a la Setmana Blanca.

Esquiar és una de les activitats proposades per a la Setmana Blanca.

Aquesta setmana hem estat treballant sobre aquest tema i hem fet, a la ciutat de Cervera, unes petites enquestes als alumnes de primària i secundària i als pares d’alguns alumnes de la guarderia.

De les respostes obtingudes, hem constatat que la gran majoria de les persones han utilitzat aquesta setmana per quedar-se a casa i no pas per anar a esquiar. La majoria d’alumnes i de pares entrevistats s’hi ha mostrat a favor, però alguns pares han dit que aquesta setmana blanca hauria de ser al marge del trimestre lectiu i, per exemple, agafar un pont de tres o quatre dies perquè opinen que els seus fills aprofiten aquesta setmana per a sortir amb els amics i no pas per a estudiar. En canvi, els alumnes de secundària opinen que aquesta setmana no s’ha d’anul·lar perquè els ajuda a sortir una mica de la rutina.

Sembla que la nova consellera d’Educació vol suprimir la setmana blanca a partir del curs vinent. Haurà estat, en aquest cas, una innovació ben efímera.

Anaïs Ramos i Luigi Pampana (3r d’ESO)