Curs 2017-2018

El passat divendres dia 9 de març els alumnes Jaume Caus Regí i Roger Puiggròs Valentines dels instituts La Segarra i Antoni Torroja, respectivament, van participar, després de de ser escollits entre diversos candidats, al Talller de Física de Partícules, organitzat conjuntament pel grup de Física d’Altes Energies de la Universitat de Barcelona i la Societat Catalana de Física, tot plegat emmarcat dins la masterclass internacional “Hands on Particle Physics”.

El taller constà de dues parts, primerament es van realitzar una sèrie de xerrades per tal d’introduïr la física de partícules i explicar la feina que fa l’accelerador de partícules LHC del CERN i concretament el detector LHCb.

Finalment es van posar en comú els resultats obtinguts amb alumnes d’altres països europeus que realitzaren el taller el mateix dia i amb investigadors del CERN.

El taller ha resultat ser una experiencia enriquidora pels alumnes alhora de conèixer com es treballa per tal de fer els descobriments més actuals en física, com ara el bosó de Higgs. A més, els ha permès de copsar el fet que no tot el coneixement ha de tenir un vessant aplicat i útil de manera immediata, sinó que sovint cal invertir temps i diners en disciplines les aplicacions de les quals no són ni molt menys evidents en el moment en què s’aposta per tirar-les endavant.