Curs 2018-2019

LA INVESTIGACIÓ BÀSICA A L’ANTONI TORROJA

El proppassat mes de març, l’Eduard Garrabou i Benet, que actualment cursa 2n de batxillerat a l’institut Antoni Torroja, va assistir al Taller de Física de Partícules organitzat conjuntament pel grup de Física d’Altes Energies de la Universitat de Barcelona i la Societat Catalana de Física, tot plegat emmarcat dins la masterclass internacional “Hands on Particle Physics”.

El taller constà de dues parts, primerament es van realitzar una sèrie de xerrades per tal d’introduir la Física de Partícules i explicar la feina que fa l’accelerador de partícules LHC del CERN i concretament el detector LHCb. En primer lloc, es va dur a terme una breu introducció a la disciplina i, a continuació, es va profunditzar en els mecanismes de detecció de partícules més emprats actualment.

Posteriorment, es realitzà la part pràctica en la qual es va tractar de calcular la massa del mesó Bº a partir de detectar els productes de la seva descomposició.

Finalment, es van posar en comú els resultats obtinguts amb alumnes d’altres països europeus que realitzaren el taller el mateix dia i amb investigadors del CERN. A més, els assistents van tenir l’oportunitat de formular-los tota mena de preguntes.

El taller ha resultat ser una experiència enriquidora pels alumnes pel fet de donar-los a conèixer com es treballa en el si dels grups d’investigació en recerca bàsica, a l’hora de realitzar els descobriments més actuals en Física, com ara el bosó de Higgs o altres partícules subatòmiques predites pels models teòrics.