En un article interior vam fer una petita anàlisi dels antecedents i la situació del programa d’immersió lingüística en les escoles i instituts de Catalunya. Ara ens volem centrar en l’estat de la qüestió al nostre centre (coneixement que en tenen els nostres companys, valoració que en fan, usos lingüístics dins i fora del centre, etc.). Per tal de conèixer els usos lingüístics de l’alumnat del centre i el seu grau de coneixement que tenen sobre què és la immersió lingüística i la polèmica que suscita periòdicament, hem realitzat un seguit d’enquestes als alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat. Una part dels resultats d’aquestes enquestes són els que us presentem a continuació.

Gràfica 1: Quina és la teva llengua materna?

En aquesta gràfica podem observar que més de la meitat dels alumnes de 4t d’ESO tenen el català com a llengua materna, però que seguidament el castellà és una llengua de molt de pes.

Gràfica 2: Saps què és la immersió lingüística?

Aquí podem observar que la majoria dels alumnes saben el què és, però un terç d’ells no.

Gràfica 3: Estàs d’acord amb la immersió lingüística en català?

 

El resultat no pot ser molt fidel ja que a la pregunta anterior hi ha la mostra que bastants alumnes no saben de què parlen; tot i així, la majoria d’ells han respost a favor del català.

Gràfica 4: Quina és la teva llengua materna?

Aquí es veu clarament que la majoria de l’alumnat que està cursant batxillerat en el nostre centre té la llengua catalana com a més familiar, encara que el percentatge d’alumnat amb llengua estrangera com a materna supera els castellans.

Gràfica 5: Saps què és la immersió lingüística?

Aquest gràfic ens indica que l’alumnat sap el que és, però tot i així hi ha una xifra a molt elevada que ho ignora.

Gràfica 6: Estàs a d’acord amb la immersió lingüística en català?

En aquest gràfic es mostra que ni la meitat de l’alumnat està d’acord amb la immersió lingüística en català.

Finalment, podem concloure que s’hauria d’ informar sobre aquest tema ja que la majoria d’alumnes no n’estan al corrent, com bé reflecteix l’enquesta.

Esprem que aquestes xifres facin reflexionar sobre la situació en què ens trobem.

(Lluís Bellas, Gerard Royes i Ester Trilla – 4t d’ESO)