Curs 2017-2018

Els alumnes de 2n d’ESO, trimestralment, realitzen una optativa en la qual treballen el joc.

Per acabar les activitats de «jocs per pensar» d’aquest segon trimestre, cadascun d’ells ha creat un joc.

N’hi ha hagut de diferents tipus, nivells i suport però tots tenen un objectiu: fer pensar!