Departament de Llengua catalana i castellana

  • Català: Genoveva Andreva, Sònia Simon, Anna Falip.
  • Castellà: Rosa Gatius, Emma Harris, Miquel Armengol.

 

Departament de Ciències

Toni Mayoral, Ramon Pollina, Jordina Grasa, Josefina Folguera, Marta Cuadros.

 

Departament d’Educació física

Víctor Cairó, Albert Graells.

 

Expressió visual i Música

Roser Sàrries, Mireia Pàmies.

 

Departament de Llengües estrangeres

Laura Hernando, Juliana Martí, Dolors Raich, Teresa Puig, Natàlia Buira, Marina Barberà, Peter Savage (auxiliar de conversa d’Anglès).

 

Departament de Matemàtiques

Imma Callau, Jordi Barris, Joan Cano, Anna Ferró.

 

Departament de Ciències Socials

Pili López, Teresa Porredon, Marc Escolà, Jonathan López, , Esther González, Daniel Sánchez, Anna Martínez (substitució d’Anna Gonzàlez).

 

Departament de Tecnonologia

Marc Porta, Sílvia Pascual, Maricel Pérez.

 

PFI Pintura

Antoni Martínez, Tere Sotelo.

 

* Els caps de departament estan assenyalats amb negreta.

Data d'actualització: