El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Membres (2019)

Equip directiu (3 membres)
 • Direcció: Ramon Pollina
 • Cap d’Estudis: Sílvia Pascual
 • Secretària: Josefina Folguera

 

Sector Professorat (6 membres)
 • Pili López
 • Laura Hernando
 • Genoveva Andreva
 • Jaume Rius
 • Mª Teresa Puig
 • Anna Falip
Sector Pares i Mares (3 membres)
 • Estefania Balcells
 • Roser Corbera
 • Desirée Taló

 

Representant de l’AMPA (1 membre)

 

Sector Alumnes (3 membres)
 • Gerard Farré
 • Matías Montoli
 • Mireia Sucarrats
Sector PAS (1 membre)
 • Àngels Andreví

 

Representant de l’Ajuntament (1 membre)
 • Ainhoa Barrionuevo

Darrera modificació: 15 de març de 2020