Aquest document està disponible en format PDF. Enllaç

  1. Només tenen dret a vaga l’alumnat de batxillerat i de 4t. El decret d’autonomia contempla també els de 3r d’ESO.
  2. Previament a la vaga o manifestació, l’assemblea de la classe ha de reunir-se, valorar els motius i decidir per majoria (60%) si s’adhereix o no a la convocatòria, sempre assistits i informats pels representants sindicals del centre.
  3. En cas positiu, amb una antelació de 48 hores, s’ha de notificar a la direcció del centre en un document escrit – justificant-ne els motius – i signat pels partíceps. L’alumnat de  ostobligatoris no rebrà consideració de falta si ho notifiquen previament. L’alumnat d’ESO presentarà un justificant dels pares o tutorsde la seva absència. En cas contrari, es considerarà injustificada.
  4. Els alumnes que no fan vaga poden assistir a classe amb normalitat.
  5. En cas que hi hagués una activitat prèvia a la convocatòria (exàmens, recollida treballs…) quedarà en mans dels professors l’ajornament o no de l’esmentada activitat.

S’ha de recordar als alumnes que el curs està planificat des de l’inici i que no és interessant perdre dies lectius, es a dir, allunyar-los de la idea de vacances que s’amaga sota la irresponsabilitat de fer vaga irreflexivament.

Per tant i amb l’objectiu de clarificar la situació pel propers dies, la direcció del Centre considera:

  • Que en el primer cicle d’ESO (primer i segon curs) s’ha d’assistir a classe de forma ordinària i obligatòria.
  • Que en el segon cicle d’ESO, (3r i 4t) si els alumnes desitgen no assistir a classe, cal que els pares signin l’ autorització que adjuntem.
  • Pel que fa al Batxillerat, cal que els delegats comuniquin a la direcció del centre la intenció de cada grup resultat de la corresponent reunió.

Article 24.2
(…) Així mateix, poden determinar que, a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tinguin la consideració de falta.

Data d'actualització: