Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de pintura, fer revestiments amb pastes i pintures, aplicar emprimacions i pintures protectores, així com col·laborar en l’envernissat i empaperat sobre qualsevol superfície.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts (Dades del curs 2016-2017)

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

 • Acabats bàsics de la fusta
 • Pintura i empaperat
 • Aplicació de pintures protectores i emprimacions en construcció
 • Tractament de suports per a revestiment en construcció
 • Projecte integrat
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
 • Formació pràctica en empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa
MAM275_1: Aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i moble

 

Darrera modificació: 7 de maig de 2021