La realitat de les nostres aules i del context en el qual estem immersos, el sexisme o l’androcentrisme està ocult en la nostra forma de parlar, en la de transmetre, en els mitjans de comunicació…

L’androcentrisme ha estat i continua sent, tot i que menys, una constant històrica. La invisibilitat de les dones, la subordinació del seu paper social al dels homes, el sostre de vidre que limita les expectatives d’èxit en el món laboral de les dones, en definitiva, els rols socials basats en estereotips de gènere són realitats socials amb què s’enfronta l’alumnat, des de l’escola estem en l’obligació de reflexionar-hi per, d’aquesta manera, modificar-les i, per tant, contribuir a fer que la societat sigui més igualitària i més tolerant amb les diferències.

El Pla d’Igualtat entre homes i dones, així com els posteriors decrets i la legislació tant autonòmica com estatal avalen les actuacions en matèria d’igualtat de gènere, si bé – també cal dir-ho – no dota ni dels mitjans, ni dels temps necessaris perquè aquestes actuacions tinguin una major eficàcia.

El medi sociocultural de l’alumnat que atén el nostre centre educatiu segueix, en general, sent molt tradicional en matèria de rols de gènere. S’imposa, per tant, l’adopció de mesures educatives orientades a proporcionar a l’alumnat una visió crítica sobre el pes que aquesta tradició té sobre les seves expectatives de vida, tant social com laboral i personal.

L’objectiu és evident: educar en un major grau d’independència i autonomia personal, i aconseguir un major respecte tant a si mateixos o mateixes com a les diferències. En definitiva, contribuir al desenvolupament de les mateixes capacitats al marge dels estereotips sexistes.

Finalment, vull destacar que la importància que les actuacions educatives en matèria de coeducació tenen sobre els homes no és, com es pogués pensar, menor que en l’alumnat femení. Els models masculins per als adolescents en gran manera se sustenten en el domini, la competitivitat i l’agressivitat. Això fa que assumeixin, com si es tractés de cerimònies iniciàtiques, conductes de risc que porta al fet que la mortalitat, la caiguda en el consum de drogues i el risc de fracàs escolar sigui més gran entre els homes que entre les dones. La coeducació, per tant, es fa imprescindible per intentar evitar aquestes conductes.

Mapa conceptual del pla

Mapa conceptual del pla

Darrera modificació: 8 de maig de 2020