Logotip de l'Institut Antoni Torroja.

“Estimulem capacitats, habilitats i enginys.”

L’Institut Antoni Torroja és un centre públic del Departament d’Educació ubicat a l’edifici de la Universitat de Cervera. S’imparteixen classes d’ESO, Batxillerat i PFI de pintura. El centre col·labora amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC), és un referent musical amb el Conservatori de Música de la ciutat i està reconegut com a Escola Verda des de fa més de deu anys.

El centre va néixer l’any 1963 sota el nom d’Institut Laboral Antoni Torroja, en especialitat agrícola ramadera.

Actualment l’institut està dirigit per Ramon Pollina i Tarrés, professor de Química.