DSC_0046

 • Les classes s’inicien demà dilluns, 12 de setembre de 2016.
 • Horari de rebuda dels alumnes:
  • 1r d’ESO: 8.30 h.
  • 2n d’ESO: 9.00 h.
  • 3r i 4t d’ESO: 9.15 h.
  • 1r i 2n de Batxillerat: 9.30 h.
 • Els alumnes no cal que duguin cap llibre aquest primer dia de curs. Simplement una llibreta i un bolígraf per anotar les indicacions del tutor i dels professors, que exposaran el contingut de les matèries i els criteris d’avaluació.
 • Després de la recepció a la Sala d’Actes, els alumnes seran acompanyats pels tutors cap a les seves aules – classe, on se’ls comentaran els trets comuns del curs: Horaris, Matèries Optatives, Desdoblaments, Normativa d’Organització i Funcionament i Programes del Centre. Aquesta operació s’estendrà fins a l’hora d’esbarjo.
 • Les reunions dels tutors amb els pares i mares, i a les quals ja se’ls convocarà oportunament després dels resultats de les preavaluacions, tindran lloc:
  • 1r i 2n d’ESO: dimarts, 25 d’octubre de 2016.
  • 3r i 4t d’ESO: dimecres, 26 d’octubre de 2016.
  • 1r i 2n de Batxillerat: dijous, 27 d’octubre de 2016.