El 23 de novembre vam anar a visitar una exposició d’exvots que es fa al Museu Duran i Sanpere en una sortida organitzada pel Departament de Socials.

Algunes mostres d'exvots de l'exposició

Els exvots són les ofrenes que els fidels fan a Déu (sense la intervenció d’un capellà), i podes ser qualsevol cosa, des d’un ciri fins a un retauló de fusta. Ara ens centrarem en aquests últims.

Hi havia tot tipus de retaulons, però els més comuns eren de forma rectangular i de la mida d’un llibre. N’hi havia de tot tipus: de naixements, de guerres, de malalties, d’accidents, de viatges o de mort. Les persones que oferien aquests retaulons poden ser la mateixa persona a la qual li passava el fet o, simplement, un pintor contractat per pintar-lo.

Els alumnes escoltant les explicacions de la guia

Encara que eren bastant antics, es trobaven en bon estat de conservació, excepte algun que estava una mica trencat, ja que, temps enrere, no els donaven gaire importància.

Va ser una exposició breu i, al mateix temps, força interessant. Per això, crec que paga la pena d’anar-la a visitar.

Núria Farran (2n d’ESO)