Curs 2018-2019

El 20 de maig amb els alumnes de 2n ESO hem fet una sortida a la fàbrica Trepat de Tàrrega. L’activitat consta de dues parts, la primera és una visita guiada a l’antiga fàbrica de maquinària agrícola, amb la projecció d’audiovisuals, l’observació de les naus rehabilitades i del funcionament de l’embarrat amb politges i engranatges. En la segona part de la visita els alumnes han pogut posar en pràctica el muntatge manual de peces amb engranatges i les variacions del seu funcionament.