Curs 2016-2017

Delf_2017

Aquesta mateixa setmana, l’Institut Francès de Barcelona, ha comunicat a l’institut Antoni Torroja els resultats de les proves DELF de Llengua Francesa a què es van presentar un total de 13 alumnes del nostre centre, la totalitat dels quals les ha superades.

En concret, tres d’aquests alumnes, examinats del nivell A2, han obtingut, a més, qualificacions per damunt del 83.5, sobre una escala de referència de 100.

En el cas del nivell B1, tres alumnes addicionals han superat el 80.0, i fins i tot un d’ells ha assolit el 90.5.

No voldríem, doncs, finalitzar el present curs acadèmic sense donar la nostra més profunda enhorabona tant a tots els alumnes que han encarat les proves com al Departament de Francès del centre, i afegir que aquests resultats no són més que el fruit dels esforços esmerçats a l’Antoni Torroja per a impulsar el conjunt de les llengües estrangeres que s’hi imparteixen.