Les xarxes socials

Una xarxa social és una estructura social composta per individus, anomenats “nodes”, que estan lligats per un o més tipus d’interdepèndecia, com ara amistat, parentesc, interessos comuns, intercanvis financers, relacions personals, creences, coneixements o prestigi, etc. Aprofitant les tecnologies de la comunicació actuals (bàsicament Internet, però també els nous smartphones, tablets, etc.), les xarxes socials serveixen…