Curs 2017-2018

El passat divendres , dia 9 de febrer, l’alumnat de les matèries optatives de Ciències Aplicades (4t d’ESO) i Water Watchers (3r d’ESO), vam visitar l’estació de tractament d’ aigua potable de Ratera. La visita va constar d’una primera sessió teòrica impartida pel tècnic responsable de la planta, on se’ns va explicar tot el procés que segueix l’aigua des de la seva captació al Canal d’Urgell, entrada a l’ETAP amb totes les fases (tamisatge i filtració, floculació i cloració ) que fan possible gaudir d’aigua d’ excel·lent qualitat i finalment la xarxa de distribució cap als diferents municipis.

A la segona part vam poder visitar tota la planta i comprovar tot allò que el Jordi ens havia explicat.

Ens va agradar molt.

Fins avui ignoràvem d’on venia l’aigua que baixa per l’aixeta de casa nostra!!!

Josefina Folguera