Curs 2018-2019
Els alumnes de primer, segon, tercer i quart d’ESO han fet uns murals i manualitats relacionades amb el número pi, per celebrar el Dia Pi, una data que es commemora aquesta constant matemàtica. El Dia Pi se celebra el 14 de març (en el format de calendari mes/dia, 3/14 que representen els tres dígits més representatius de la constant expressada en notació decimal).
Departament de matemàtiques.