Curs 2016-2017

El dijous, dia 20 de juliol, a les 18.30 h i a l’Auditori de Barcelona es van lliurar les distincions als alumnes que han obtingut una qualificació en la fase general de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) igual o superior al 9,00.

Enguany, una fracció de 412 alumnes sobre un total de 25.000 presentats a les proves acomplien aquesta condició. L’institut Antoni Torroja va tenir el privilegi i l’honor de poder incloure-hi dos dels seus alumnes de 2n de batxillerat: el Guillem Casadesús i Vila i la Jana Farran i Oliva.

L’acte va estar presidit pel M. Hble. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, i els guardonat, familiars i representants del centre varen rebre la invitació per part de l’Hble. Conseller d’Empresa i Coneixement, en Santi Vila, els quals van adreçar unes paraules als assistents, abans i després de citar els alumnes, nomenant el seu centre de procedència, per lliurar-los la distinció.

Tot plegat va finalitzar amb les fotografies i les felicitacions de famílies, professors i estudiants que van compartir una estona inoblidable per tal d’assaborir el resultat de l’esforç que han fet aquests nois i noies durant la seva etapa d’ensenyament secundari.