Curs 2018-2019

DIPLÔMES DELF SCOLAIRE 2018
El passat 14 de febrer de 2019 quatorze alumnes de francès del nostre centre van assistir a l’acte de lliurament dels certificats DELF Scolaire 2018 (Diplôme d’Etudes en Langue Française) que va tenir lloc a l’Institut Màrius Torres de Lleida. Els diplomes van ser lliurats per l’Inspector en cap adjunt dels Serveis Territorials d’Educació de Lleida, el Sr. Josep Serentill, el Cònsol general de França a Barcelona, el Sr. Cyril Piquemal i l’Agregat de cooperació lingüística de l’Ambaixada de França a Barcelona, el Sr. Sébastien Portelli.
Dins el Marc d’impuls al plurilingüisme del Departament d’Ensenyament, el passat mes d’abril es van realitzar les proves de la convocatòria DELF Scolaire de l’alumnat de secundària de centres públics. El DELF conté quatre nivells: A1, A2, B1 i B2, que es corresponen amb el Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües. Les proves a què es van presentar els alumnes del nostre centre foren per accedir al nivell A2. Un dels objectius d’aquestes proves és promoure i reconèixer l’aprenentatge de la llengua francesa per part de l’alumnat de secundària.
Les proves d’aquesta convocatòria es van organitzar en col·laboració entre el Departament d’Educació, l’Institut Francès, mitjançant la seva delegació a Barcelona, i les Alliances Franceses. A la delegació de Lleida les proves es van dur a terme a l’Institut Josep Lladonosa, de Lleida, a l’Institut La Pobla de Segur i a l’Institut d’Aran, de Vielha.

Enhorabona per la certificació obtinguda!
Félicitations à tous!