Curs 2016-2017

carro_de_limpieza_mod_575_730_918-1

En data de 15 de maig de 2017, l’institut Antoni Torroja anuncia i fa públic l’inici de l’expedient número 2/2017 de contratació del servei de neteja de les seves instal·lacions

Per a més informació, visiteu:

Convocatòria