Curs 2020-2021
Aquest matí de divendres, els alumnes de 3r d’ESO de l’optativa d’Aprenentatge i Servei Comunitari de Water Watchers, hem dut a terme la inspecció mensual del riu Ondara.
Hem pogut gaudir d’una bona estona a l’aire lliure, avaluant la qualitat fisicoquímica de l’aigua, el cabal, i paràmetres biològics observant la vegetació i els macroinvertebrats presents a l’aigua.
Molts dels macroinvertebrats són larves d’insectes i s’utilitzen com a organismes bioindicadors. La sorpresa d’avui ha estat trobar un Calopterígid, com podeu veure a la foto, el qual és la larva d’un Odonat (anomenat Caballet del diable, del mateix ordre que les conegudes libèl·lules)!