Curs 2018-2019

La informació mínima i prèvia per a un bon començament de curs és la que us detallem tot seguit:

 • Les classes d’ESO s’inicien el dimecres, dia 12 de setembre de 2018.
 • Horari de rebuda dels alumnes a la Sala d’Actes del centre:
  • 1r d’ESO: 8.30 h.
  • 2n d’ESO: 9.00 h.
  • 3r d’ESO: 9.15 h.
  • 4t ESO: 9.30 h.
 • Les classes de Batxillerat s’inicien el divendres, dia 14 de setembre de 2018.
  • 1r de batxillerat: 9.00 h, a la Sala d’Actes del centre.
  • 2n de batxillerat: 9.30 h, a la Sala d’Actes del centre.
 • Els alumnes no cal que duguin cap llibre ni material complementari aquest primer dia de curs. Simplement, una llibreta i un bolígraf per anotar les indicacions del tutor i dels professors, que exposaran el contingut de les matèries i els criteris d’avaluació.
 • Després de la recepció a la Sala d’Actes, els alumnes seran acompanyats pels tutors cap a les seves aules – classe, on se’ls comentaran els trets comuns del curs: Horaris, Matèries Optatives, Desdoblaments, Normativa d’Organització i Funcionament i Programes del Centre. Aquesta operació
 • s’estendrà fins a l’hora del segon esbarjo.
 • Les reunions dels tutors amb els pares i mares, i a les quals ja se’ls convocarà oportunament després dels resultats de les preavaluacions, tindran lloc:
  • 1r i 2n d’ESO: dilluns, 22 d’octubre de 2018.
  • 3r i 4t d’ESO: dimarts, 23 d’octubre de 2018.
  • 1r i 2n de Batxillerat: dimecres, 24 d’octubre de 2018.